Sürdürülebilir Gelecek
Doğanmete Mimarlık hizmetlerinin ve ürünlerinin uzun ömürlü olmasını amaçlar. Bu doğrultuda ürettiği her projede sürdürülebilir mimari çözümler sunmaktadır. Müşterilerinin uzun yıllar boyunca hizmetlerden ve ürünlerden memnun kalmasını sağlar.
K

urumsal bir firma olarak; faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik ile birlikte sosyal ve etik sorumluluklarımızı yerine getirme taahhüdümüze bağlıyız. Doğanmete Mimarlık için sürdürülebilirlik, temel olarak gelecekteki yaşayabilirliği ifade eder ve iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Temiz

Uygulama ve inşaat hizmetlerimizde daima temiz ve titizliğe dikkat ederiz. Çevreye zarar verici her türlü ürün ve malzemeden sakınırız.

66
Faydalı

Ürünlerimizi uzun ömürlü ve maksimum verim alabilecek şekilde tasarlarız. Mimari çözümlerimizin en başında kalite gelmektedir.

Kalıcı

Hizmetlerimizin kullanıcıya ulaştıktan sonra farklı problem ve sorun yaratmaması için dayanıklı kalıcı mimari çözümleri uygularız.

Doğal Kaynakları Koruruz.

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve tasarımdan ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasını önemsiyoruz.

Temiz Çevre İnşa Ederiz.
İklim değişikliğine karşı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasına karşı duyarlıyız.
Kirliliği Önleriz.
Tüm faaliyetlerimizde karbon salınımımızı düşürmeye ve faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklarımızın doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesine dikkat ediyoruz.
Doğan Mete Mimarlık
insanların yaşadığı ve çalıştığı mekanları dönüştüren olağanüstü ortamlar yaratmaya kendini adamıştır.